Przedmiot: Metody badań pedagogicznych

Program nauczania

Prowadzący: dr Artur Stachura

Forma i czas zajęć: Wykład (15 godz.)

Cele zajęć:

Treści programowe

  1. Własności poznania naukowego. Poznanie potoczne a poznanie naukowe.
  2. Etapy badania naukowego
  3. Problem badawczy
  4. Hipotezy badawcze
  5. Metoda badania - pojęcie, klasyfikacja metod badawczych w naukach społecznych. Pojęcie techniki badawwczej i narzędzia badawczego. Metody badawcze stosowane w naukach społecznych
  6. Analiza wyników badania
  7. Gromadzenie wyników badania. Tabele zbiorcze.
  8. Etapy analizy wyników
  9. Prezentacja wyników badania
  10. Wnioski z badania: rodzaje wniosków, sposób formułowania, kryteria poprawności

Materiały do wykładów

Literatura

Warunki zaliczenia i oceny